Välkommen

                  till Svenska OMEPs hemsida!

                    

                        Svenska OMEP 2016

- med kulturer av hållbarhet och för barns perspektiv i samhället

Svenska OMEP arbetar för barn i åldrarna 0-8 år. Vi vill synliggöra barns perspektiv på alla frågor som berör dem i deras vardagsliv. Vi arbetar för barns likvärdighet och att öka barns möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället. Vuxenvärlden måste bli bättre på att ta ansvar för barns rättigheter enligt barnkonventionen genom att bygga kulturer av hållbarhet.

OMEP är de första bokstäverna i världsorganisationen  Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire,  på engelska World Organisation for Early Childhood Education. 

OMEP arbetar för barn i åldrarna 0 - 8 år över hela världen med målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning.  

OMEP arbetar för ökad förståelse för barns rättigheter och livsvillkor.

OMEP instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNESCO, UNICEF och Europarådet. Organisationen består av nationalkommittéer och lokala kretsar i mer än 60 länder. Svenska OMEP är en av dessa.

Under 2016 kommer OMEP att se över informationsmaterial och hemsidan för att bättre sprida kännedom om OMEP:s verksamhet och därmed kunna rekrytera fler medlemmar. Ett arbete med att identifiera vad det innebär att vara en OMEP-förskola inleds under året. Idéer lyftes kring att införa ett OMEP-diplom för de förskolor och institutioner som sprider information om OMEP.

Vi fortsätter arbetet för Lärande för hållbar Uuveckling - En likvärdighet i allt arbete med barn. Här nämns särskilt att utveckla samarbetet med öppna förskolor och familjecentraler. Dessutom diskuterades hur vi kan bredda rekryteringen för att kunna beakta OMEP:s målgrupp dvs barn 0-8 år. Barn i fritidshem, förskoleklass och skola bör kunna uppmärksammas mer utifrån ett OMEP-perspektiv.

Välkommen som medlem i Svenska OMEP och på mötena!

HÄR för en broschyr om Svenska OMEP

Är du intresserad av programmet i Svenska OMEP:s kretsar?

Klicka på respektive krets i spalten till vänster!

Årsmöten 2016 i Svenska OMEP och kretsarna

Svenska OMEP

Tid: Måndag 15 februari kl. 15.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Program: Årsmötesförhandlingar

I anslutning till Svenska OMEP:s årsmöte ordnas en öppen föreläsning:

FRÅN BARNPERSPEKTIV TILL BARNETS PERSPEKTIV

TILL BARNISM... ELLER?

Barnläkare Lars H Gustafsson talar om sin nya bok Relationsrevolutionen - om

mötet mellan barn och vuxna.

Tid: Måndag 15 februari kl. 18:00 – 20:00

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Stockholmskretsens årsmöte

Tid: Tisdag 26 januari kl. 18:00 – 20:00

Program: Diskussion om hur OMEP kan bidra till barncentrerad verksamhet för

flyktingbarn, i samverkan med andra frivilligorganisationer

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan till omep.stockholm@gmail.com

Skånekretsens årsmöte

Tid: Onsdag den 17 februari kl 16:30

Plats: Högskolan Krisanstad

Program: Aktuell information om OMEP:s arbete nationellt och internationellt

Anmälan till: gisela.hofmann@hkr.se

Göteborgskretsens årsmöte

Tid: Onsdag 3 februari, kl 17:30 – 20:00

Plats: Pedagogen, hus B, våning 4, sal B4 437

Program: OMEP i världen, styrelsen berättar om konferenser, projekt och om hur

OMEP som organisation arbetar i världen

Anmälan till: bibi.karlsson@comhem.se

Norrlandskretsens årsmöte

Tid: Onsdag 10 februari kl 18. 00

Plats: meddelas senare

Anmälan till: karin.engdahl@mdh.se

Svenska OMEP har tagit fram en bok som samlar erfarenheter från arbetet kring lärande för hållbar utveckling. Boken finns i sin helhet som pdf-fil (klicka på boken) och kan även köpas för 50 kr styck + porto.  Beställningar görs via e-post till OMEP. Skicka ett mejl till ordföranden (klicka på länk i rutan till höger)

                                

 

Med stöd av Arvsfonden drev Svenska OMEP ett projekt som handlar om Barns delaktighet i det fysiska rummet i förskolan.I projektet gjordes en broschyr på engelska (HÄR) och en på svenska (HÄR). Läs mer om projektet HÄR