Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2019

Ordinarie ledamöter:

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Rosenqvist, Lerum

Emelie Stavholm, Göteborg

Suppleanter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Anna Backman, Kungälv

Camilla Fogelberg, Göteborg

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

OMEP firar barnkonventionen 30 år

Inbjudan att fira att barnkonventionen blir 30 år den 20 november 2019 kl ca: 17-19.45 (mer information om program kommer inom kort)

Föreläsningar HT2019

TISDAG 17 SEPTEMBER kl 17:30 - 19:00
HÅLLBAR UTVECKLING I LÄROPLANEN LPFÖ 18 OCH
ARBETET FÖR EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA
Sal: AK2 137
Ingrid Engdahl presenterar uppdraget i Lpfö18 att "var och en som verkar i förskolan ska främja
aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling" och en likvärdig förskola.
Ingrid berättar om temaarbeten och projekt med förskolebarn från olika delar av världen för en hållbar
utveckling, med utgångspunkt i de sociala och ekonomiska dimensionerna.
Hur organiserar vi och hur undervisar vi för att ge barn förutsättningar att utveckla
- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället och
- en förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling?
Ingrid Engdahl är förskollärare, docent i barn- och ungdomsvetenskap och OMEP:s Europaordförande.
Hon har tillsammans med Christian Eidevald skrivit boken Utbildning och undervisning i förskolan:
Omsorgsfullt och lekfullt stöd för lärande och utveckling (Liber, 2018).

Ingrid Engdahls power point från föreläsningen

TORSDAG 24 OKTOBER kl 17:30 – 19:00
LEKRESPONSIV UNDERVISNING
Sal: AK2 155 - Kjell Härnkvistsalen
Presentationen bygger på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av
Skolforskningsinstitutet (Skolfi, 2016/112) med syfte att i samverkan mellan universitet/högskola och
förskola vidareutveckla en undervisningsteori för förskolan. En av utmaningarna för samtidens förskola
är hur man kan organisera för barns lärande i en verksamhet där lek är central, utan att omvandla lek
till icke-lek. Den teoretisering som projektet mynnat ut i ger en förståelse för hur man kan utforma
undervisning i förskolan på ett sätt som inte är motsatt till utan istället responsivt – svarar an på – lek.
Vi introducerar vad som utmärker detta perspektiv och vad det innebär för förskolans verksamhet.
Pernilla Lagerlöf, universitetslektor, Niklas Pramling, professor samt Ingrid Pramling Samuelsson,
seniorforskare är samtliga verksamma vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik,
kommunikation och lärande.

 

VARMT VÄLKOMMEN!

Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar.

Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris.

Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com

Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.

Årsmöte Göteborg VT 2019

Göteborgskretsens årsmöte den 6 februari kl 17:30-19:00
Plats: B-huset pedagogen, 2 våningen