Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

Styrelsen för Göteborgskretsen 2021

Ordförande 

Bibi Karlsson, Göteborg 

Ordinarie ledamöter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Annika Hellberg, Lerum

Ulla Jivegård, Göteborg

Lise-Lotte Fjäll, Uddevalla

Erica Strand, Uddevalla

Suppleanter:

Airi Bigsten, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg

Emelie Stavholm, Göteborg

Elin Sarbring, Uddevalla

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

Digitalt Årsmöte i Göteborgskretsen Torsdagen den 11 februari 2021

TID: kl 17.30-19.00. Under mötet kommer Anette Hellman att berätta om sitt spännande arbete i Indonesien.
Individuell inbjudan med länk skickas utsenare.

Vårens föreläsningar 2021 i Göteborgskretsen


Torsdagen den 18 mars 2021, kl. 17.30 – 19.00, föreläser Annika Åkerblom. Annika arbetar
som lektor och forskare på Göteborgs universitet och har i sin forskning alltid haft ett stort
intresse för språk och språkande, vad språk kan vara och göra. Men också vilken roll språket
spelar i kunskapsbildning och barns meningsskapande processer. Annika har intresserat sig för
barns språkande i förskola med stor språklig mångfald utifrån transspråkande som teoretisk
utgångspunkt.


Under föreläsningen kommer Annika Åkerblom att tala om vad transspråkande innebär i teori
och praktik. Hon kommer också att berätta om ett utvecklingsprojekt som genomfördes i
Malmö på en förskoleavdelning där inget av barnen hade svenska som modersmål.
Utvecklingsprojektet gick ut på att tillsammans med förskolans pedagoger reflektera över
avdelningens språkliga praktiker och utveckla ett transspråkande förhållningssätt.
Föreläsningen sker digitalt och avslutas med möjlighet att ställa frågor till föreläsaren och
diskussion med deltagarna.

FÖRELÄSNINGARNA ÄGER RUM PÅ ZOOM OCH DU FÅR LÄNKEN NÄR DU ANMÄLER DIG. Anmäl dig via mail till omep.goteborg@gmail.com 


Vid anmälan ange namn, om du är medlem samt vilken föreläsning du vill delta i.
Ange även e-postadress dit länken till föreläsningen ska skickas.
Om du anmäler fler personer från en organisation, ange då allas mailadresser 


VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!