Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2019

Ordinarie ledamöter:

Bibi Karlsson, ordförande, Göteborg

Eva Ahlin, Göteborg 

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Hellberg, Lerum

Emelie Stavholm, Göteborg

Suppleanter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Anna Backman, Kungälv

Camilla Fogelberg, Göteborg

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

Årsmöte VT 2020

Vi börjar kvällen med en stunds trevlig samvaro och fika som OMEP bjuder på. Ange eventuella
allergier vid anmälan. I samband med årsmötet får vi höra Anette Hellman, docent i barn och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, berätta om sitt spännande arbete internationellt och
erfarenheter från Indonesien. Vi kommer också att informera om vårens intressanta föreläsningar.
Var vänlig och meddela senast 31 januari 2020 om du kommer till bibi.karlsson51@gmail.com

Tid: onsdagen den 5 februari 2020, 17.30 - 19.00

Plats: Sal B2 232, på Pedagogen i Göteborg Separat inbjudan kommer senare, men vik kvällen redan nu!'

Föreläsningar VT 2020 

TISDAG 28 JANUARI 2020 kl 17:30 - 19:00
Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Här erbjuds en chans att få höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit 5-6 december 2019 i sin helhet. Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Jonna Larsson kommer att presentera ett nu avslutat projekt om Hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används och vi får en introduktion under kvällen.

Ytterligare föreläsningar kommer ske under våren, mer information om dessa kommer inom kort