Göteborgskretsen

Göteborgskretsen av Svenska OMEP

 

Styrelsen för Göteborgskretsen 2020

Ordförande 

Bibi Karlsson, Göteborg 

Ordinarie ledamöter:

Ingrid Levin-Jusufovic, Göteborg

Mania Teimouri, Göteborg 

Shirin Fazel Zandy, Göteborg 

Anette Hellman, Göteborg 

Airi Bigsten, Göteborg

Ulla Gustavsson, Göteborg

Annika Hellberg, Lerum

Ulla Jivegård, Göteborg

Suppleanter:

Eva Ahlin, Göteborg

Erica Strand, Uddevalla

Lise-Lotte Fjäll, Uddevalla

Revisor:

Elisabet Doverborg

Skicka mail: bibi.karlsson51@gmail.com

Årsmöte VT 2020

Vi börjar kvällen med en stunds trevlig samvaro och fika som OMEP bjuder på. Ange eventuella
allergier vid anmälan. I samband med årsmötet får vi höra Anette Hellman, docent i barn och
ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, berätta om sitt spännande arbete internationellt och
erfarenheter från Indonesien. Vi kommer också att informera om vårens intressanta föreläsningar.
Var vänlig och meddela senast 31 januari 2020 om du kommer till bibi.karlsson51@gmail.com

Tid: onsdagen den 5 februari 2020, 17.30 - 19.00

Plats: Sal B2 232, på Pedagogen i Göteborg Separat inbjudan kommer senare, men vik kvällen redan nu!'

Föreläsningar VT 2020 

TISDAG 28 JANUARI 2020 kl 17:30 - 19:00
Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Här erbjuds en chans att få höra Ingrid Pramling Samuelssons föreläsning från Förskolesummit 5-6 december 2019 i sin helhet. Globalt medborgarskap är ett innehållsområde i FN:s hållbarhetsmål om utbildning. De erfarenheter som barn gör i tidig ålder ligger som en stadig grund resten av livet och är därför av största vikt. Jonna Larsson kommer att presentera ett nu avslutat projekt om Hållbarhet där OMEP:s skala för bedömning av hållbarhet i förskolan används och vi får en introduktion under kvällen.

INSTÄLLT!!!  RÄTTIGHETSBASERAD FÖRSKOLA - BARNET SOM RÄTTIGHETSBÄRARE 

MÅNDAG 30 MARS kl 17:30 - 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Karolina Åkesson och Mia Östlund Karolina

Åkesson och Mia Östlund kommer i sin föreläsning att berätta om sitt arbete på sina förskolor med att varje barn ska förstå sina rättigheter och vad det innebär. Det är viktigt att barnen är medvetna om vad det står i barnkonventionen. Rättighetsbaserad förskola, innebär ett arbetssätt för att implementera barnkonventionen i den dagliga undervisningen (verksamheten). En av effekterna är att familjer involveras i arbetet genom barnens projektarbete på förskolan. Karolina och Mia berättar om sin resa från en liten kommunal förskola till ett helt förskoleområde som satsar på att göra barnen till rättighetsbärare.
Karolina Åkesson och Mia Östlund är förskolerektorer vid förskolorna Kunskapshuset, Dannemannen, Västerbo och Skogsgläntan i Eslövs kommun.

INSTÄLLT!!!    BARN FÅR OCH TAR TILLTRÄDE I LEK 

TISDAG 21 APRIL kl 17:30 – 19:00

Plats: Pedagogen, Kjell Härnkvistsalen, hus A Adress: Västra Hamngatan 25
Sal: AK2 137

Ulla Jivegård Ulla Jivegård föreläser om de sociala aspekterna av förskolebarns återkommande aktiviteter, som kan kasta ljus över hur förskollärare och barnskötare ska kunna stötta alla barn till att kunna utveckla social kompetens. Både vad det gäller tillträde till och att behålla såväl sina aktiviteter som sitt deltagande i aktiviteter. Speciellt diskuteras hur barn som av olika anledningar hamnar utanför kamraternas aktiviteter kan stödjas samtidigt som aktiviteten i sig ges möjligheter att utvecklas vidare.
Ulla Jivegård är förskollärare med en färsk licentiatavhandling om barns egenorganiserade gemen-samma aktiviteter.
Publikationer: Jivegård, U. (2018). Tillträde, förhandling och deltagande i förskolebarns egen-organiserade gemensamma aktiviteter.
Https://gup.ub.gu.se/file/207659 (Licentiatavhandling). Göteborg: Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.
VARMT VÄLKOMMEN! Kostnad per föreläsning och person är 75 kr för medlemmar och 150 kr för ickemedlemmar. Från en organisation kan max 5 personer delta för medlemspris. Ange vilken föreläsning du anmäler dig till och om du är medlem. Betala gärna med faktura, i så fall ange fakturaadressen. Anmäl via mail till göteborgskretsen: ullgus@icloud.com Studenter på pedagogen går gratis i mån av plats.