Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse (årsmöte 25 februari 2019)

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens högskola, Stockholm, ordförande

Susanne Thulin, docent, Kristianstad högskola, Skåne, vice ordförande,

Laila Gustavsson, Kristianstad lektor, högskola, Skåne, kassör

Margareta Blennow, barnläkare, Stockholm

Ingela Friberg, adjunkt, Kristianstad högskola, Skåne

Elisabet Nyléus, rytmikpedagog, Stockholm

Annika Hellberg, lektor/utvecklingsledare CfS, Göteborg

 

Suppleanter

Bibi Karlsson, förskollärare, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, förskolepsykolog, Göteborg

Ingrid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet, Göteborg

Ingrid Engdahl, docent, Stockholm

Ulla-Britt Larsson, förskolechef, Stockholm

Eva Ahlin, förskolepsykolog, Göteborg

Emelie Stavholm, doktorand Göteborgs universitet, Göteborg

Mania Teimouri, arkitekt, Göteborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet 

Revisorer

Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning

Lena Bäckström, Skåne, sammankallande.
Christina Widström, Stockholm

 

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och OMEPs konferenser i Sverige, Europa och OMEPs världskonferenser

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs  årsmöte 3 mars 2020

Tid: tisdagen den 3 mars 2020 kl. 15.30-16.30 årsmöte 17.00-18.00 Föreläsning med Julie Davis

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Föreläsare: Professor Julie Davis, QUT; Brisbane, Australien, gästar Sverige, ledande inom forskning om hållbarhet i förskolan och kommer att föreläsa om Early Childhood Education for Sustainability

Läs mer om föreläsningen här

Anmälan: senast 25 februari till omep.stockholm@gmail.com