Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse (årsmöte 25 februari 2020)

Ordförande

Susanne Thulin, docent, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens högskola, Stockholmskretsen

Laila Gustavsson, lektor, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen, kassör

Margareta Blennow, barnläkare, Stockholmskretsen

Ingela Friberg, adjunkt, Högskolan Kristianstad, Skånekretsen

Erica Strand, rektor, Uddevalla, Göteborgskretsen

Anett Hellman, docent, Göteborgs Univeristet, Göteborgskretsen

 

Suppleanter

Annika Hellberg, lektor, Center för skolutveckling, Göteborgskretsen

Shirin Fazel-Zandy, förskolepsykolog, Göteborgskretsen

Ingrid Engdahl, docent, Ordförande i OMEP Europa, Stockholmskretsen

Ulla-Britt Larsson, förskolechef, Stockholmkretsen

Mania Teimouri, arkitekt, Göteborgskretsen

Elisabet Nyleus, rytmikpedagog, Stockholmskretsen

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet, Göteborgskretsen

Ingerid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs Univerisitet, Göteborgskretsen

Revisorer

Elisabet Doverborg 

Inger Rindsjö

Valberedning

Lena Bäckström, Skånekretsen, sammankallande.
Christina Widström, Stockholmskretsen

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och OMEPs konferenser i Sverige, Europa och OMEPs världskonferenser

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs  årsmöte 3 mars 2020

Tid: tisdagen den 3 mars 2020 kl. 15.30-16.30 årsmöte 17.00-18.00 Föreläsning med Julie Davis

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm Föreläsare: Professor Julie Davis, QUT; Brisbane, Australien, gästar Sverige, ledande inom forskning om hållbarhet i förskolan och kommer att föreläsa om Early Childhood Education for Sustainability

Läs mer om föreläsningen här

Anmälan: senast 25 februari till omep.stockholm@gmail.com