Svenska OMEPs verksamhet

Svenska OMEPs verksamhet drivs av en nationell styrelse och fyra OMEP- kretsar.

Svenska OMEP:s styrelse (årsmöte 25 februari 2019)

Ordinarie ledamöter:

Eva Ärlemalm-Hagsér, professor, Mälardalens högskola, Stockholm, ordförande

Susanne Thulin, docent, Kristianstad högskola, Skåne, vice ordförande,

Laila Gustavsson, Kristianstad lektor, högskola, Skåne, kassör

Margareta Blennow, barnläkare, Stockholm

Ingela Friberg, adjunkt, Kristianstad högskola, Skåne

Elisabet Nyléus, rytmikpedagog, Stockholm

Annika Rosenqvist, lektor/utvecklingsledare CfS, Göteborg

 

Suppleanter

Bibi Karlsson, förskollärare, Göteborg

Shirin Fazel-Zandy, förskolepsykolog, Göteborg

Ingrid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet, Göteborg

Ingrid Engdahl, docent, Stockholm

Ulla-Britt Larsson, förskolechef, Stockholm

Eva Ahlin, förskolepsykolog, Göteborg

Emelie Stavholm, doktorand Göteborgs universitet, Göteborg

Mania Teimouri, arkitekt, Göteborg

Adjungerade ledamöter:

Anna-Mia Nilsson, Lärarförbundet 

Revisorer

Elisabet Doverborg och Inger Rindsjö

Valberedning

Lena Bäckström, Skåne, sammankallande.
Christina Widström, Stockholm

 

Kontaktpersoner för kretsarna:

Bibi Karlsson, Göteborgskretsen

Lena Bäckström, Skånekretsen

Ulla-Britt Larsson, Stockholmskretsen

Svenska OMEP

skapar kontakter mellan olika yrkesgrupper och sprider kunskap om barn och barns villkor genom

- temakvällar

- debatter

- seminarier

- konferenser

- studiebesök

- OMEP- nytt

- internationella kontakter

- internationell tidskrift

Som medlem i Svenska OMEP

- kan du påverka myndigheter som ansvarar för att barns behov tillgodoses

- får du träffa andra yrkesgrupper som arbetar för barn i åldrarna 0-8 år

- ta del av ny forskning

- kan du delta i seminarier och OMEPs konferenser i Sverige, Europa och OMEPs världskonferenser

- får du OMEP- nytt 3 gånger/år

Svenska OMEPs  årsmöte 25 februari 2019

Tid: 25 februari kl. 9:00-12:00
Plats:
Mälarens högskola, Västerås
Program:
Susanne Thulin och Laila Gustavsson föreläser om naturvetenskap som lärandets objekt i förskolan - lärares förhållningssätt - barns lärande, 9:00-10:00. Margareta Blennow, Ingrid Engdahl och Elisabet Nyléus ger en rapport om enkäten Samarbete mellan BVC och förskola 10:30-11:00. Årsmöte 11:00-11:30.